شرکت الکتروسازه سیرجان متولی اجرای پروژه های برق شهرستان

خدمات مهندسی

 • تهیه دیاگرام های تک خطی پستهای برق، خطوط انتقال، شبکه توزیع کارخانه ایی، شبکه توزیع شهری، واحدهای نیروگاهی تولید پراکنده و سیستمهای تامین برق، آب و گاز (UTILITY) برای پلنتهای صنعتی
 • تهیه طرح جانمایی واحدهای تولید برق پراکنده، پستها و خطوط انتقال، تاسیسات برق، آب و گاز پلنتهای صنعتی
 • تهیه طرح های جایگزینی تجهیزات و سیستمهای قدیمی با تجهیزات و سیتم های پیشرفته مربوط به پلنتهای صنعتی بزرگ
 • تهیه طرح تابلوهای MV و LV شامل مجموعه های سویچگیر و ام سی سی ها برای پلنتهای صنعتی
 • تهیه برنامه اورهال نیروگاههای گازی سیکل ترکیبی و حرارتی
 • تهیه مدارک مشخصات فنی و اطلاعات تجهیزات (Specifications and Data sheets)
 • تهیه مدارک مهندسی پایه در زمینه های معماری و سازه، برق، مکانیک، ابزار دقیق، فن آوری اطلاعات، ایمنی و محیط زیست…
 • تهیه طرح زیر ساخت شبکه های ارتباطی برای سیستمهای اداری و صنعتی
 • تهیه طرح امنیتی و حفاظتی برای محیط های صنعتی و غیره
 • تهیه طرح های نرم افزاری به منظور بهبود ساختار سیستم های اطلاعاتی

مهندسی تفصیلی 

 • بررسی، بازنگری، اصلاح، بهینه سازی و تایید فنی و مهندسی طراحی پایه
 • تهیه و نهایي سازي مشخصات فني تجهيزات و سایر مدارک مهندسی
 • تهیه و تدوین مدارک و نقشه های مهندسی واحدهای تولید برق پراکنده، پستهای انتقال، توزیع و خطوط انتقال برق   
 • تهیه و تدوین مدارک و نقشه های مهندسی  شبکه برق، آب و گاز پلنتهای صنعتی  
 • تهیه و تدوین مدارک و نقشه های مهندسی معماری و سازه
 • تهیه و تدوین مدارک ساخت تابلوهای MV و LV مورد نیاز پروژه ها
 • محاسبه و تدوين ليست مصالح مورد نياز
 • تهيه مدارک مهندسي خريد
 • طراحي ساختمان ها و راههای دسترسی به پستهای و خطوط برق نیروگاهها ، ،پلنتهای صنعتي و خدماتي
 • تهیه و تدوین مدارک و نقشه های مهندسی شبکه زیر ساخت دیتا
 • تهیه و تدوین طرح های امنیتی و حفاظتی
 • تهیه و تدوین مستندات لازم در خصوص بهبود سیستم های اطلاعاتی
 • بررسی، بازنگری و اصلاح طرح های ارائه شده در حوزه IT

مهندسی خرید   

 • ارایه روشهاي بازرسي، كنترل و آزمايش
 • تدوين مشخصات فني
 • تهيه اسناد فني خريد تجهيزات پروژه
 • دریافت پیشنهادهای فنی و مالی از سازندگان تجهیزات
 • تهیه اسناد مناقصه در بخش های که نیاز به دریافت پیشنهاد فنی و مالی بصورت PACKAGE های مجزا مورد نیاز میباشد
 • ارزيابي فني پيشنهادات سازندگان و فروشندگان و ارایه آن به کارفرما
 • تهيه قرارداد ساخت/خريد تجهيزات و كالا با برنده مناقصه پس از تایید کارفرما
 • بررسي و تاييد نقشه هاي ساخت سازندگان و ارائه نظرات اصلاحي
 • ارایه تاييد یه مشخصات فني ادوات و بخشهاي مختلف قطعه يا تجهيزات پيشنهادي با كالاي مورد قرارداد به کارفرما كه توسط سازندگان يا فروشندگان پيشنهاد مي گردد
 • پاسخگويي به سئوالات فني کارفرما   

مهندسی کارگاهی 

 • خدمات مهندسي كارگاهي شامل كليه فعاليت‌هاي برق، سیویل و سازه، مكانيكال و IT در حوزهای کاری نیرو، صنعت و فناوری اطلاعات میباشد