شرکت الکتروسازه سیرجان متولی اجرای پروژه های برق شهرستان

Super User

Super User

وزیر نیرو می‌گوید براساس تصمیم دولت، وزارت نیرو اجازه افزایش بیش از ۷ درصدی تعرفه آب و برق را ندارد، بنابراین تعرفه آب و برق در سال ۹۹ تنها ۷ درصد افزایش می یابد.

وزیر آب و انرژی تاجیکستان از کارخانجات شرکت مپنا بازدید کرد.